O društvu

Društvo ACM Slovenija je bilo ustanovljeno 22. oktobra 2001. Na ustanovnem sestanku je bilo izvoljeno prvo predsedstvo društva v sestavi Boštjan Vilfan, predsednik, Ivan Rozman, podpredsednik in Matjaž Gams. Sprejet je bil še vedno veljaven statut društva ACM Slovenija.

Kontakt

Naslov:

ACM Slovenija, Društvo za računalništvo in informatiko

Slovenska podružnica društva ACM

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

Naslov e-pošte: info@acm.si

Organizacija

Predsedstvo

 • prof. dr. Ljupčo Todorovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, predsednik
 • prof. dr. Tea Tušar, Institut Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme, podpredsednica
 • doc. dr. Filip Koprivec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, tajnik

Izvršni odbor

 • Andrej Brodnik, Univerza na Primorskem
 • Matjaž Gams, Institut Jožef Stefan
 • Aleš Holobar, Univerza v Mariboru
 • Branko Kavšek, Univerza na Primorskem
 • Matjaž Kljun, Univerza na Primorskem
 • Matija Lokar, Univerza v Ljubljani
 • Marjan Mernik, Univerza v Mariboru
 • Dunja Mladenič, Institut Jožef Stefan
 • Veljko Pejović, Univerza v Ljubljani
 • Selma Štular Mastnak, Šolski center Ljubljana
 • Ljupčo Todrovski, Univerza v Ljubljani
 • Nikolaj Zimic, Univerza v Ljubljani

Nadzorni odbor

 • Saša Divjak, Univerza v Ljubljani
 • Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan
 • Igor Pesek, Univerza v Mariboru

Častno razsodišče

 • Marko Petkovšek, Univerza v Ljubljani
 • Boštjan Slivnik, Univerza v Ljubljani
 • Borut Žalik, Univerza v Mariboru

Prejšnji predsedniki društva

 • 2001 - 2004: Boštjan Vilfan, Univerza v Ljubljani
 • 2004 - 2008: Ivan Rozman, Univerza v Mariboru
 • 2008 - 2010: Matjaž Gams, Institut Jožef Stefan
 • 2010 - 2012: Marko Petkovšek, Univerza v Ljubljani
 • 2012 - 2014: Andrej Brodnik, Univerza na Primorskem
 • 2014 - 2016: Matjaž Gams, Institut Jožef Stefan
 • 2016 - 2019: Borut Žalik, Univerza v Mariboru

Zapisniki sej sestankov in skupščin

Arhiv zapisnikov