Dobrodošli

Društvo ACM, Association for Computing Machinery je osrednje in največje svetovno združenje strokovnjakov s področja računalništva in informatike. Društvo ACM Slovenija je slovenska podružnica (chapter) svetovnega združenja ACM.

Dogodki in novice

  • Maj 2021: ACM Slovenija je marca 2021 v Državni zbor poslal odziv na prvi osnutek Načrta za okrevanje in odpornost, ki kliče k pospeševanju v osnutku že predvidenih aktivnosti za vpeljevanje obveznih vsebin s področja računalništva in informatike v osnovne in srednje šole. Državni zbor je odziv obravnaval na 23. izredni seji 24. aprila 2021 in v zapisniku seje (v zadnjem odstavku na str. 13) zapisal sklep, ki med drugim pravi "Državni svet zato poziva Vlado Republike Slovenije, da v okviru sredstev za digitalni prehod in krepitev digitalnih kompetenc takoj začne aktivnosti za oblikovanje in umestitev samostojnega obveznega predmeta računalništvo in informatika v celotno vertikalo osnovnega in srednjega izobraževanja".

Kako postanem član društva ACM Slovenija?

Sorodna društva

Slovarji računalniških izrazov

Druge koristne povezave