Računalništvo in informatika v srednji šoli

romanav's picture

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI) je pridobila v letošnjem letu na razpisu podjetja Google CS4HS (Computer Science for High Schools) 12.000 USD za izvedbo projekta izboljšanja poučevanja računalništva in informatika. Cilj projekta je vzpostaviti aktivno skupnost učiteljev računalništva in informatike ter jih opremiti s potrebnimi materiali in orodji. V ta namen bomo najprej pripravili potrebna gradiva (priprave in naloge) za poučevanje, ki bodo slonela na pred kratkim izdanem učbeniku „Računalništvo in informatika 1, E-učbenik za informatiko v gimnaziji“, ki so ga skupaj izdale sestrske fakultete UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT (http://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/), ter na okolju za poučevanje programiranja „Projekt TOMO“, ki so ga razvili na UL FMF (https://www.projekt-tomo.si/). Samo skupnost učiteljev bomo seveda oblikovali v SIO (https://sio.si/).

Skupnost učiteljev bo zasnovana dvonivojsko, kar pomeni, da se bo najprej izbrala manjša skupina učiteljev – t.i. mojstrov učiteljev (v Angliji jih imenujejo master teachers – pri nas smo včasih poznali izraz multiplikatorji), ki bo geografsko pokrivala celotno Slovenijo. Zanje bomo pripravili večdnevno posebno izobraževanje. Na delavnici bomo utrdili znanje s področij programiranja in algoritmov ter pripravili materiale za vse učitelje: učne priprave in naloge. Z mojstri učitelji bomo nato pripravili podobne delavnice še za učitelje po posameznih področjih. Učitelji bodo imeli našo stalno podporo, poleg svetovanja še srečanja, mesečne webinarje in diskusije na forumu.

V projektu sodelujejo poleg sesterskih fakultet UL FRI, UM FERI in UP FAMNIT ter UL FMF še ARNES, ZRSŠ ter Sekcija učiteljev računalništva in informatike pri ACM Slovenija.