O društvu ACM Slovenija

Društvo ACM Slovenija je slovenska podružnica ACM (Association for Computing Machinery), največjega računalniškega združenja na svetu. ACM organizira vplivna srečanja in konference, objavlja izvirne publikacije in vizije razvoja računalništva in informatike. Slovensko društvo smo ustanovili leta 2001 z željo prispevati k čim hitrejšemu razvoju računalništva in informatike v Sloveniji.

Dejavnosti društva

ACM Slovenija vodi organizacijo državnih računalniških tekmovanj od osnovne šole do univerze:

Na raziskovalnem področju društvo sodeluje pri mednarodni reviji Informatica, pri organizaciji multikonference Information Society. Poleg tega društvo sodeluje tudi pri Slovarčku računalniških izrazov.

Osnovni podatki društva

Dolgi naziv PRS: ACM SLOVENIJA - DRUŠTVO ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Sedež poslovanja: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana  

Davčna številka: 68721536

Matična številka: 1678370

Kontakt: info (at) acm.si

Organi društva

Predsednik:
         Borut Žalik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Podpredsednik:
         Nikolaj Zimic (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo ter informatiko)
Popredsednik:
         Matjaž Gams (Institut "Jožef Stefan")
Tajnik:
         Marjan Mernik (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Tajništvo:
         Suzana Pušauer (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
Izvršni odbor:
         Andrej Brodnik (UL FRI, UP FAMNIT), Matej Črepinšek (UM FERI), Iztok Fister ml. (UM FERI), Branko Kavšek (UP FAMNIT), Alenka Krapež (Gimnazija Vič), Andrej Mertelj (Datalab),  Marko Petkovšek (UL FMF), Jože Rugelj (UL PEF)
Nadzorni odbor: 
         predsednik Saša Divjak (UL FRI), Dunja Mladenić (IJS),  Marko Grobelnik (IJS) 
Častno razsodišče:
         predsednik Primož Jakopin (UL FF), Jože Korelc (UL FGG), Matija Lokar (UL FMF) 
Dosedanji predsedniki
Boštjan Vilfan (2001 – 2004), Ivan Rozman (2004 – 2008), Matjaž Gams (2008 – 2010), Marko Petkovšek (2010 – 2012), Andrej Brodnik (2012 – 2014)

Društveni akti

Statut
aktualna različica, 2. različica, 1. različica, bylaws
Zapisniki